สำนักงานใหญ่


PB LOGISTIC
บริษัท พีบี โลจิสติก จำกัด สาขาที่ 00002

Open Hour: จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 18.00 น.
ที่อยู่: 915/555 ห้องเลขที่ 2-3 อาคารเซาท์ทาวเวอร์ ชั้น 12

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel: 0-2-101-7913

PB LOGISTIC CO., LTD. Branch 00002

919/555 room 2-3 12th FL., SOUTH TOWER BLDG.,

SILOM RD., SILOM, BANGRAK, BANGKOK 10500

Tel: 0-2-101-7913