สำนักงานใหญ่


PowerBuy
บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด

Open Hour: จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 18.00 น.
ที่อยู่: 915/555 อาคารเซาท์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel: 0-904-2120-5