สำนักงานใหญ่


CENTRAL TRADING
บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด

Open Hour: จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 18.00 น.
ที่อยู่: 3388/25-37, 51-53 และ 82-85 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 8-11, 15 และ 23 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel: 0-2229-7630-2
Fax: 0-2367-5516